Naruto-1
Naruto Shippuden volume 48
" Pertemuan Lima Kage "

Snack's 1967